Ronny Lam

about://tech

Zegeningen Van De Cloud in re.Public

Tot voor kort had ik nog nooit van het tijdschrijft re.Public gehoord, een blad voor en door ambtenaren. Een dag voor mijn workshop op de de dag van de ambtenaar 2.0 kreeg ik de vraag of ik er een probleem mee had dat er een journalist van re.Public zou komen. Het thema van het komende nummer was “grenzen verleggen” en een artikel over het werken in de cloud zou daar echt bij horen. Mijn verslag van die workshop is elders in dit blog te lezen.

In het artikel komt heel duidelijk naar voren dat er nog een hoop wantrouwen heerst binnen de overheid over het werken in de cloud. Deels door onbekendheid, deels door het gevoel dat overheidsdata de overheidsmuren, laat staan de landsgrenzen, niet mag verlaten. In marketingtermen valt dat voor mij onder FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt. De meningen over dit onderwerp verschillen enorm. Ik stel mij in ieder geval op het standpunt dat vigerende wetgeving niets in de weg staat om data te hosten bij een partij die de Safe Harbour principles hanteert, waaronder Google en Microsoft. Deze leveranciers zijn ook nog eens compliant met FISMA, SAS 70 Type II, ISO 27001 en ISO 9001.

Het artikel geeft ruimte voor discussie, een discussie die op het internet en in de zaal van mijn presentatie zeer levendig bleek. Als cloudmissionaris heb ik nog een hoop te doen.

Artikel

2 responses

  • Mar 6 2011, 12:11 PM

Koos van Raalte responded:

Beste Ronny,

Ik heb jou artikel gelezen en loop tegen het volgende aan. Wij zijn een Nederlands bedrijf dat een webaplicatie aanbiedt om online de eigen ontwikkelingen te kunnen monitoren. www.coachi.com. Wij doen inmiddels ook zaken met een Amerikaanse partij.

Wat verbaast ons: er zijn Nederlandse partijen die perse de hosting en data opslag in de NL willen ivm het Nederlands recht. ( zij mogen ook niet met google werken gezien de gevoeligheid van gegevens, daarom doen ze het met ons) De Amerikaanse partij eist, dat de software op eigen Amerikaanse servers draait? omdat, zoals zij zeggen, hebben ze meer rechten bij claims. Tsja wat is nu wijsheid in deze??

Schijnbaar maakt het uit waar de cloud wordt gehost?

Is in elk land een server neerzetten/huren een optie?

Koos

  • Mar 6 2011, 12:58 PM

Ronny Lam responded:

Koos,

Er spelen een aantal verschillende problemen. Allereerst is er de dataopslag. Mits een bedrijf voldoet aan de safe harbour principles zou een Nederlands bedrijf de data in de US mogen hosten. Hier speelt FUD een belangrijke rol. Er is namelijk een hoop onduidelijk of in ieder geval niet duidelijk te vinden. Het zou goed zijn als internetjuristen dit eens goed zouden uitzoeken. Ten tweede speelt het recht van een land een rol. Dit is voornamelijk een inhoudelijke zaak. Zowel aanbieder als afnemer willen het voor zichzelf gunstigste recht. In feite kan hier geshopt worden. Google bijvoorbeeld is voor grote klanten bereid contracten onder Nederlands recht aan te gaan.

Mijn idee is nog steeds dat de klant koning is. In het geval van Google versus Microsoft luistert de laatste wat beter naar haar klanten. Europese klanten willen graag dat de data binnen Europa blijft en dus garandeert Microsoft dat. Google brengt daar tegenin dat dit aan de ene kant niet in hun infrastructuur kan en aan de andere kant ten koste zou gaan van beschikbaarheid garanties.

Al met al durf ik je geen goed advies te geven, behalve dat de klant volgens mij nog steeds bepaalt. Ook al realiseer ik mij dat dit er inderdaad toe kan leiden dat jullie in ieder land een aparte server hebben; weg schaalvoordeel.